Velkommen til Shaadi.no - Planlegg hele bryllupet på ett sted

Sist oppdatert: Mars 2020

Vi i Shaadi.no er opptatt av at du som bruker skal ha god oversikt over hvilke opplysninger vi samler inn om deg, hvorfor vi gjør det og hvordan disse opplysningene benyttes. Denne erklæringen omhandler derfor hvilke data vi samler inn, hva de brukes til, hvem som har tilgang, og dine rettigheter, blant annet til å ta ut og slette dine personlige data hos oss.

Behandlingsansvarlig

Når du som bruker benytter deg av Shaadi.no for å bestille, enten via vår nettside, eller via hjemmesiden eller Facebook-siden til en leverandør, gir du Shaadi.no tilgang til opplysninger om deg.

Leverandøren du bestiller hos får også tilgang til opplysninger om deg, og leverandøren er ansvarlig for sin bruk av dine opplysninger. Shaadi.no og leverandørene du finner hos oss er altså begge hver for seg behandlingsansvarlige for dine personlige opplysninger. Du som bruker kan likevel henvende deg til både oss eller til leverandøren for å utøve dine rettigheter. Dersom du for eksempel ønsker å fjerne dine data fra alle  leverandører du har bestilt på gjør du dette enklest mulig gjennom å benytte deg av kontaktinformasjonen nedenfor, i avsnittet som omhandler dine rettigheter.

Hvorfor henter vi inn dine personopplysninger

Innsamling av personlige opplysninger er viktig av flere årsaker. Først og fremst er det viktig at  leverandøren du bestiller hos får beskjed om hva du ønsker, samt gi mulighet til å kontakte deg angående din bestilling, for eksempel dersom det skulle bli nødvendig med endringer av bestillingen.

Rettsgrunnlag for behandling av personopplysninger

Det finnes ulike typer rettsgrunnlag for hvordan dine personopplysninger kan behandles og det vil være ulike rettsgrunnlag som gjelder for ulike typer behandling. Her er en oversikt over disse:

  1. Avtalemessig forpliktelse: Når behandlingen av personopplysninger er nødvendig for å levere våre tjenester som markedsplass for  leverandører og bookingtjenester
  2. Legitim interesse: Når behandlingen er nødvendig for Shaadi.no og/eller  leverandørene sin legitime interesse, og at individets interesse for beskyttelse av sine personopplysninger ikke veier tyngre.
  3. Samtykke: Når du som bruker gir Shaadi.no og  leverandøren ditt samtykke for en spesifikk behandling av dine personopplysninger
  4. Rettslig forpliktelse: Når behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse, enten av norsk lov eller EU rett

Hvor lenge lagres personopplysningene?

Vi vil ikke lagre personlig informasjon lengre enn nødvendig. Personopplysninger oppgitt ved bestilling lagres i maksimum 36 måneder etter sist disse ble benyttet til å gjennomføre en bestilling. Personlig informasjon oppgitt ved innsendelse av omtale lagres i maksimum 36 måneder etter at omtalen ble skrevet.

Hvem har tilgang til personopplysningene?

Shaadi.no og  leverandøren du bestiller hos vil begge få tilgang til de personlige opplysningene du oppgir når du gjennomfører en bestilling. Vi vil også i enkelte tilfeller dele dine personopplysninger med tredjepartsleverandører som utfører tjenester for oss. Eksempler på dette er tredjeparter som leverer hosting, e-post tjenester eller analysetjenester. I slike tilfeller vil vi inngå såkalte avtaler om behandling av personopplysninger. Slike avtaler skal sikre at tredjeparten behandler personopplysninger for Shaadi.no utelukkende for de avtalte formålene. Databehandleren er underlagt konfidensialitet og kan ikke behandle disse personopplysningene for andre formål enn for å levere de avtalte tjenestene til Shaadi.no.

Dine rettigheter

Med de begrensninger som følger av gjeldende lovgivning, har du som bruker rettigheter til å påvirke hvordan dine personlige opplysninger blir behandlet. Disse rettighetene inneholder retten til:

  1. Å begjære og få et utdrag over hvilke personopplysninger Shaadi.no behandler om deg med de begrensninger som bestemmes av loven. Denne retten kan benyttes med rimelig intervall
  2. Å begjære at Shaadi.no redigerer personopplysninger som gjelder deg, i samsvar med loven.
  3. Å få sine personopplysninger slettet i den grad denne muligheten finnes i henhold til loven.
  4. Å få sine personopplysninger overført til en annen personopplysningsansvarlig (dataportabilitet).

Om du vil benytte deg av noen av disse rettigheter, vennligst send en forespørsel. Når du sender en slik forespørsel, må du identifisere deg selv gjennom en fotokopi av enten ditt førerkort, ditt pass, ID-kort eller annen dokumentasjon som styrker din identitet.

Oppdatering av personvernerklæring

Shaadi.no vil kontinuerlig oppdatere denne personvernerklæringen. Den nyeste versjonen vil alltid være tilgjengelig på Shaadi.no.

Kontaktinformasjon

Om du har noen spørsmål om denne personvernerklæringen eller hvordan vi behandler personopplysninger, vennligst kontakt oss.

Du kan også kontakte Datatilsynet om du ønsker å klage på Shaadi.no sin behandling av personopplysninger.

Datatilsynet
Web: https://www.datatilsynet.no/
E-post: postkasse@datatilsynet.no
Telefon: +47 22 39 69 00
Postadresse: Postboks 8177 Dep., 0034 Oslo