Velkommen til Shaadi.no - Planlegg hele bryllupet på ett sted

Generelt

Disse vilkårene gjelder for bruk av tjenester fra Shaadi.no, herunder nettsiden www.Shaadi.no.no og alle tilknyttede sider, samt mobil-apps, mobilsider og alle andre plattformer Shaadi.no velger å benytte for sine tjenester.

Bruk av Shaadi.nos tjenester forutsetter at du aksepterer disse vilkårene. Du aksepterer vilkårene ved å opprette en brukerprofil, eller på annen måte ta i bruk Shaadi.nos tjenester. Disse vilkårene vil bli oppdatert fra tid til annen uten dette blir varslet deg individuelt/hver enkelt. Ved større endringer i vilkårene vil du bli bedt om å godkjenne den nye avtalen ved neste innlogging. Disse vilkårene suppleres av spesielle betingelser for hver enkel leverandør som Shaadi.no formidler, og eventuelt spesielle betingelser for andre tjenester som Shaadi.no tilbyr.

Om Shaadi.no

Shaadi.no er en formidler av bryllupsleverandører.

Vilkår for kjøp

For å bruke Shaadi.no sine tjenester gjelder følgende vilkår:

  • Du besitter myndighet til å inngå skriftlige, juridiske avtaler
  • Du forstår og er enig med alle de spesifikke vilkår som presenteres for hver bryllupsleverandør, samt i dette samlede dokumentet
  • Du er enig i at det er ditt ansvar å holde passordet til din konto hemmelig, samt å kontrollere at ikke din egen konto blir misbrukt
  • Du forstår at din konto er personlig, og ikke kan brukes av noen andre, heller ikke med din muntlige eller skriftlige tillatelse
  • Alle opplysninger du oppgir til Shaadi.no i alle prosesser som gjennomføres på våre plattformer er korrekte og fullstendige

 

Din konto

Hver bruker kan kun opprette én personlig konto. Brukeren er selv ansvarlig for sikkerheten omkring sin konto, for eksempel at ikke passordet kommer på avveie og at ikke andre gis tilgang til kontoen. Shaadi.no er ikke ansvarlig for tap eller ulempe som følge av misbruk av din konto såfremt slik tap ikke skyldes forhold innenfor Shaadi.nos kontroll. Hvis du oppgir uriktig info under registreringsprosessen eller senere, forbeholder Shaadi.no seg retten til å stenge kontoen og eventuelt kreve erstatning for økonomisk tap eller kostnader som har påløpt som følge av dette.

Reklamasjon hos vår samarbeidspartner

Dersom tjenesten har feil eller mangler har du reklamasjonsrett etter forbrukerkjøpsloven. Reklamasjoner skal rettes direkte til selgeren/leverandøren av tjenesten som annonseres på Shaadi.no.

Angrerett og avbestilling

Ved kjøp på nett har kunder ifølge Forbrukerkjøpsloven 14 dagers angrefrist. Angrefristen rettes mot den aktuelle bryllupsleverandøren du har gjort en avtale med. Shaadi.no forplikter seg ikke til å behandle angresaken utover dette, og ved kjøp er kunde inneforstått med at kjøpsavtalen er inngått mellom kunde og oppgitt leverandør.

Det er imidlertid visse vilkår som må fylles for at angreretten skal være gyldig. Retten til å angre frafaller ved følgende tilfeller:

  • Hvis det er mindre enn 24 timer til den aktuelle timen hos bryllupsleverandøren.
  • Hvis du har benyttet deg av timen/avtalen og fått utført tjenesten

Avbestilling av timen/avtalen må skje senest innen 24 timer før tiden for den bestilte timen/avtalen din, og avbestillingen koster deg ingenting. Avbestiller du senere enn dette kan leverandøren kreve betaling for hele timen/avtalen din.

Personvern

Shaadi.no har fra 01 mars 2020 utarbeidet en personvernerklæring.

Bruk av lokal lagring av data og informasjonskapsler (cookies) og lignende teknologier

Shaadi.no har utarbeidet en policy for lokal lagring av data og informasjonskapsler (cookies) og lignende teknologier.

Betaling

Betaling via Shaadi.no.no er i beta-versjonen ikke tilgjengelig. Du betaler direkte hos bryllupsleverandøren når du har timen/avtalen din.

Linker til andre sider

Alle våre plattformer kan inneholde linker til andre nettsider som ikke er eid av Shaadi.no. Vi er ikke ansvarlige for innholdet på disse sidene.

Kommentarer i sosiale medier

Shaadi.no lar i utvalgte tilfeller sine brukere kommentere, stille spørsmål eller på annen måte kommunisere direkte med Shaadi.no på en måte som er synlig for alle brukere. Hver enkelt bruker er ansvarlig for innholdet i disse kommentarene, og Shaadi.no verken støtter eller er medvirkende til hva som skrives av våre brukere og av andre. Hver bruker er også selv ansvarlig for å sette seg inn i hvem andre som kan se informasjonen som skrives, og legger inn kommentarer på eget ansvar. Det er ikke lov til å skrive kommentarer i andres navn eller benytte falskt navn. Shaadi.no forbeholder seg retten til å fjerne eller skjule kommentarer uten å oppgi grunn. Kommentarer som oppfattes som reklame (”spam”) vil fjernes umiddelbart. Det er ikke lov til å legge ut kopi-beskyttet materiale på våre sider. Innhold som krenker tredjeparts rettigheter vil bli fjernet så snart vi får melding om dette.